RSCTG 37/20Acceso á información pública da Presidencia da Xunta referente a diversos organismos e institucións de carácter público e privado

Resultado: Desestimación