RSCTG 37/21Falta de resposta do Concello de Santiago a unha solicitude de acceso á información relativa a licenzas de venda ambulante

Resultado: Estimación