RSCTG 37/19. Solicitude de acceso á acta da Xunta Xeral Extraordinaria do Colexio Oficial de Procuradores de Vigo na que se aprobaron seus estatutos. Resultado: desestimación.