RSCTG 37/18. Solicitude de copia íntegra e ordenada dun expediente de recuperación de posesión e uso de camiños públicos do Concello de Triacastela.