RSCTG 36/23 Reclamación contra a falla de realización polo Concello de Ourense dunha medición de ruidos dun establecemento de ocio. 

Resultado: Inadmisión