RSCTG 36/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre as actas de cada unha das reunións celebradas nos anos 2019, 2020 e 2021 por cada unha das comisións informativas do Pleno e pola Xunta de Voceiros do Concello.

Resultado: Desestimación