RSCTG 36/21Acceso á información pública do Concello da Coruña sobre regulación das prazas de aparcamento suxeitas á regulación da ORA 

Resultado: Estimación formal