RSCTG 36/20. Acceso á información pública da Presidencia da Xunta de Galicia sobre diverso tipo de documentación referida a varias persoas e entidades e información sobre viaxes oficiais

Resultado: Desestimación