RSCTG 36/19. Petición de acceso á información da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre a poboación del mazarico real, unha especie ameazada.