RSCTG 35/22. Acceso á información pública do Instituto de Estudos do Territorio sobre planimetría da carpeta 03 sobre ordenación e xestión do solo nas Illas Cíes e A Guia, con base nos cales o IET realizou os seus informes de datas 24 de xullo de 2020 e 21 de decembro de 2021 en relación á revisión do PXOM de Vigo.

Resultado: Desestimación.