RSCTG 35/21. Acceso á información pública da  Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e lnnovación, de obtención de copia de toda a documentación relativa ao expediente do proxecto eólico denominado “Pena do Pico”

Resultado: Estimación formal