RSCTG 35/17. Falta de resposta da Axencia Galega de Infraestruturas sobre un procedemento de deslinde de dominio público.