RSCTG 34/23 Reclamación contra a falla de actuación do Concello de Ourense ante a solicitude de incoación dun expediente sancionador a un local.

Resultado: Inadmisión