RSCTG 34/22 Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre a bases de datos empregada para elaborar o informe sobre impacto da COVID-19 nos centros sociosanitarios de Galicia, entregado pola dita Consellería no Parlamento o 19 de xaneiro de 2021

Resultado: Estimación