RSCTG 34/20Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre memorias de seguimento semestral de 2018 e 2019 da fábrica de ENCE 

Resultado: Inadmisión