RSCTG 34/19. Solicitude de acceso á información pública da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre un expediente de autorización de balsas mineiras en Triacastela.