RSCTG 34/18. Reclamación por silencio da Dirección Xeral Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ante a solicitude de información pública relativa á inclusión no catálogo de bens de patrimonio á  Cova da Fonte e Cova das Rozadas