RSCTG 33/22 Acceso á información pública do Concello de Fene sobre o primeiro exercicio do proceso selectivo para a formación dunha listaxe de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de técnico de xestión, escala administración xeral, subescala xestión, grupo A, subgrupo A2, para o departamento de Secretaría de Fene.

Resultado: Estimación