RSCTG 33/21Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre empresas vinculadas ao xogo en Galicia e nomeamento dunha inspectora 

Resultado: Inadmisión