RSCTG 33/20. Acceso á información pública do Concello de Bande sobre adxudicación de postos no mercado do Xurés 

Resultado: Inadmisión