RSCTG 33/19. Solicitude de información pública á Dirección Xeral de Función Pública e á Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional sobre un expediente disciplinario e a amortización dunha praza. Resultado: con estimación total.