RSCTG 32/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre título urbanístico habilitante para a construción de dúas naves nunha parcela da Illas Cíes, titularidade da Xunta de Galicia.

Resultado: Estimación