RSCTG 32/21. Acceso á información pública da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo sobre convenios, proxectos, adxudicacións, fondos europeos e outras actuacións da Axencia Turismo de Galicia 

Resultado: Desestimación