RSCTG 31/23 Reclamación contra a falla de actuación do Concello de Ourense ante a solicitude de iniciación de expediente sancionador contra un local de ocio.

Resultado: Inadmisión