RSCTG 31/22Acceso á información pública do Concello de Monforte de Lemos sobre as persoas que forman o Grupo de Traballo designado para a elaboración da Relación de Postos de Traballo dese concello.

Corrección de erros. RSCTG 31/22. 

Resultado: Estimación formal