RSCTG 31/20. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre datos por servizos e tipos de probas no Hospital Povisa nos anos 2015-19 

Resultado: Estimación