RSCTG 31/18. Solicitude de información á Consellería de Sanidade sobre atención a persoas xordas ou con hipoacusia con dereito a asistencia sanitaria no Servizo Galego de Saúde.