RSCTG 30/23 Reclamación contra a falla de contestación do Concello de Ourense á solicitude de iniciación dun expediente de reposición da legalidade urbanística.

Resultado: Inadmisión