RSCTG 30/22. Acceso á información pública do Concello de Monforte de Lemos sobre contratación das pólizas de seguro dos traballadores municipais nos anos 2016 a 2021.

Resultado: Estimación.