RSCTG 3/22. Reclamación contra a remisión, polo Concello de Quiroga, da liquidación dunha taxa municipal pola solicitude de acceso á información sobre a titularidade dun camiño.

Resultado: Estimación