RSCTG 3/20. Acceso á información pública contra a resolución do expte. da Xefatura Territorial da Consellería de Economía no expte. CO2019/014
Resultado: Estimación