RSCTG 3/19. Solicitude de información pública á Consellería de Industria sobre a explotación mineira de Touro.