RSCTG 29/20. Acceso á información pública do Concello de Vilar de Barrio sobre a titularidade dun camiño público

Resultado: Estimación