RSCTG 28/23 Reclamación contra a falla de contestación polo Concello de Ourense á solicitude de iniciación dun expediente sancionador fronte un establecemento de ocio nocturno.

Resultado: Inadmisión