RSCTG 28/20. Acceso á información pública da Consellería de sanidade sobre o número total de usuarios da tarxeta sanitaria do SERGAS, por concellos e cos centros hospitalarios de adscrición

Resultado: Inadmisión