RSCTG 27/23 Reclamación contra a falla de contestación polo Concello de Ourense á solicitude de declaración de caducidade dunha licenza dun establecemento comercial.

Resultado: Inadmisión