RSCTG 27/18. Solicitude de acceso á información da Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Carril sobre actas de asembleas e outros datos de xestión.