RSCTG 26/21Acceso á información pública da Consellería de Economía, Empresa e Innovación sobre expediente de caducidade dunha explotación mineira 

Resultado: Desestimación