RSCTG 26/20. Acceso á información pública do Concello de O Grove sobre a situación do Aquarium do O Grove 

Resultado: Inadmisión