RSCTG 26/19, RSCTG 27/19, RSCTG 28/19, RSCTG 30/19 e RSCTG 31/19. Solicitudes de acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre á vixilancia ambiental dun encoro en Caldas de Reis.