RSCTG 25/2018. Solicitude de información ao Concello de Valdoviño sobre obras.