RSCTG 25/20. Acceso á información pública do Concello de A Coruña sobre a situación dos animais do Aquarium Finisterrae
Resultado: Estimación