RSCTG 25/19. Falla de contestación a unha denuncia sobre a tramitación dun acordo regulador das condicións de emprego no Concello de O Carballiño.