RSCTG 24/21. Acceso á información pública do Concello da Coruña sobre xustificación dun dispositivo policial de vixilancia dun edificio privado

Resultado: Estimación