RSCTG 24/20. Acceso á información pública do Concello de Teo sobre circunstancias da contratación dun obradoiro de creación de robots con tecnoloxía LEGO
Resultado: Estimación por motivos formais