RSCTG 23/21Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre relación de auditorías realizadas a hospitais do Sergas

Resultado: Estimación