RSCTG 23/19. Acceso á información pública do Concello de Pontedeume sonre orzamentos do ano 2018.