RSCTG 23/18. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre o inventario de bens municipais dos anos 2016 e 2017.