RSCTG 222/22 Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre explotacións gandeiras.

Resultado: Estimación formal