RSCTG 22/22Acceso á información pública da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia sobre procedemento sancionador e outras cuestións do Centro Galego de Londres 

Resultado: Estimación formal